Kỷ niệm 50 năm ra trường (1972 - 2022): Để tiếng đàn, tiếng hát cùng cả lớp mãi ngân vang          

Trân trọng giới thiệu bài viết của Phạm Công Phin, nhân Kỷ niệm 50 năm ra trường (1972 - 2022) của cựu sinh viên lớp Sử khóa 13 - Đại học Tổng hợp Hà Nội nhan đề "Để tiếng đàn, tiếng hát cùng cả lớp mãi ngân vang". Bài này đăng trên sách "MỘT THỜI ĐỂ NHỚ" (Tập 2) do NXB Thông tấn ấn hành cuối năm 2022.