Chuyện nhà Mỵ

Mỵ ế ẩm mãi đến tận năm 26 tuổi Mỵ mới “chống lầy”, chả biết có phải tại tuổi xung khắc hay cưới vào năm kim lâu (26 tuổi mụ) mà vợ chồng Mỵ cãi nhau suốt, năm ngày ba trận, mà nào có chuyện gì to tát đâu cơ chứ.