Kiên Giang: Phát động thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Trương Anh Sáng

25/02/2022 09:52

Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cuộc thi viết nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân viết bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ghi nhận, biểu dương các tác giả có bài viết xuất sắc tiêu biểu và các tập thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt. Thông qua cuộc thi, giúp cấp ủy, tổ chức đảng có thêm những giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

chuykien-giang-phat-dong-1-1645757386.jpg
Cuộc thi giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vềbảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh minh hoạ).

 

Bài viết tham dự cuộc thi phải tập trung phản ánh thực tiễn và kinh nghiệm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các bài viết cần tập trung thể hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thư tư với hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mối quan hệ giữa “xây dựng Đảng” với “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Xây dựng đội ngũ, mạng lưới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận ở nước ta hiện nay - thực tiễn và kinh nghiệm. Tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bài viết tham gia dự thi chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng (trang) thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Ban Tổ chức sẽ tiến hành rà quét tự động nhằm xác định mức độ trùng lặp đối với tất cả các bài viết dự thi. Những bài viết có độ trùng lặp quá 20% sẽ bị loại.

Bài viết dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi. Trong thời gian từ khi phát động đến khi kết thúc cuộc thi, tác giả không đăng tải bài viết dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Ban tổ chức không hạn chế số bài tham gia dự thi đối với các tác giả. Tác giả tham gia dự thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Các bài viết đạt giải sẽ thuộc bản quyền của Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức được quyền sử dụng bài viết đạt giải để đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Thông tin Nội bộ và Bản tin sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những bài viết không đạt giải nhưng được chọn, biên tập để đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Thông tin Nội bộ và Bản tin sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản và các đoàn thể sẽ được trả nhuận bút theo quy định.

Người tham gia dự thi gửi đồng thời bản giấy và file bài viết (định dạng Microsoft Word) về Ban Tổ chức cuộc thi từ khi phát động (16/02/2022) đến hết ngày 15-8-2022. Bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 645 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (tính theo dấu bưu điện)và file bài viết gửi vào địa chỉ email: cuocthiviet35kiengiang@gmail.com (tính theo thời gian nhận trên hệ thống mail).