Làm rõ ba sắc phong cổ ở làng Mỹ Lộc (Yên Định - Thanh Hóa)

Vũ Xuân Bân

24/05/2021 11:21

Theo dõi trên

Gia đình ông Mai Văn Lơn ở làng Mỹ Lộc, xã Định Tiến, huyện Định, tỉnh Thanh Hoá hiện còn lưu giữ cẩn thận 3 sắc phong viết bằng chữ Nho trên giấy dó trong ống quyển truyền từ đời này qua đời khác nhưng trong làng hiện không ai biết loại chữ này nên cũng không biết nội dung trong đó nói gì ?

Tôi chụp ảnh 3 sắc phong đó ra Hà Nội nhờ một đồng nghiệp thân quen liên hệ chuyển đến Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn công tác nghiên cứu ở Viện Hán Nôm dịch 3 sắc phong này.

Qua bản dịch được biết: Ba bản sắc phong này đều ban cho ông Mai Văn Y quê ở làng Mỹ Lộc, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đi lính có công với triều đình thời gần cuối Hậu Lê, trong đó sắc phong đầu tiên vào năm 1736 thời vua Lê Ý Tông (Lê Duy Thân hay còn gọi là Lê Duy Chấn), niện hiệu Vĩnh Hựu, cách nay 285 năm. Hai sắc phong còn lại thời vua Vua Lê Hiển Tông (Lê Duy Diêu), niện hiệu Cảnh Hưng ban tặng.

Một lần nữa chân thành cảm tạ TS Phạm Văn Tuấn và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung 3 sắc phong đó:
 
Sắc phong 1 (ảnh dưới): 
PHIÊN ÂM:

Sắc An Định huyện Mỹ Lộc xã Thị hầu nhưng nhất đội Đội trưởng Mai Văn Y vi phụng thì tùy quân, ứng vụ nhật cữu, hiển hữu cần sự, dĩ kinh chỉ chuẩn, suy ân ứng thăng Bách hộ chức, khả vi Phấn lực Tướng quân hiệu lệnh Ti Tráng sĩ Bách hộ hạ trật. Cố sắc
Vĩnh Hựu nhị niên chính nguyệt nhị thập cửu nhật.

sac-phong-1-1621829587.jpg

DỊCH NGHĨA:
 
Sắc ban cho Đội trưởng một đội làm Thị hầu Mai Văn Y ở xã Mỹ Lộc huyện Yên Định làm phụng mệnh theo hầu trong quân đội theo vụ việc, lâu ngày rạng rõ chăm chỉ công việc, đã được chỉ chuẩn ban ơn đồng ý cho thăng chức Bách Hộ, để khuyến khích dốc sức Phấn lực Tướng quân hiệu lệnh Tư Tráng sĩ Bách hộ, bậc dưới. Cho nên ban sắc.
Ngày 29 tháng 01 năm Vĩnh Hựu thứ 2 (1736)
 
Sắc phong 2 (ảnh dưới):
PHIÊN ÂM:


Sắc Phấn lực tướng quân thị hầu nhưng nhất đội Đội trưởng Hiệu lệnh Ti Tráng sĩ Bách hộ hạ trật Mai Văn Y vi phụng thị tùy quân ứng vụ nhật cửu, phả hữu chuyên cần, dĩ kinh chỉ chuẩn ứng thăng Phó Thiên hộ chức, khả vi Tráng tiết Tướng quân Kỳ Bài Ti Tráng sĩ. Cố sắc
Cảnh Hưng nguyên niên lục nguyệt nhị thập nhất nhật.

sac-phong-2-1621829772.jpg

DỊCH NGHĨA:
 
Sắc ban cho Phấn lực Tướng quân Thị hầu vốn ở một đội, chức Đội trưởng Hiệu lệnh Ti Tráng sĩ Bách hộ hạ trật Mai Văn Y vì phụng mệnh theo hầu trong quân, trải qua ngày tháng, chăm chỉ có tiếng, đã trải qua chỉ chuẩn ứng cho thăng chức là Phó Thiên hộ chức, khả vi Tráng tiết Tướng quân Kỳ Bài Ti Tráng sĩ. Cho nên ban sắc.
Ngày 21 tháng 6 năm Cảnh Hưng nguyên niên (1740)
 
Sắc phong 3 (ảnh dưới):
PHIÊN ÂM:
 

Sắc Hoài Viễn Tướng quân thủ ngự Tổng tri ti đồng Tổng tri Kiêu kỵ úy trung tự Mai Văn Y vi dĩ Thị hầu nhưng nhất Đội phụng thị ưng vụ, nhật cửu chuyên cần, tái thị nha ấp giá thân vãng, phả năng thiện xạ, lũy niên phụng khảo diệp ưu trung lũy liêu dĩ kinh chỉ chuẩn, đặc huệ thăng thứ, ứng Tổng tri chức, khả vi Minh Nghị tướng quân, thủ ngự Tổng tri ti Tổng tri khinh xạ úy Trung ban. Cố sắc.
Cảnh Hưng cửu niên bát nguyệt nhị thập ngũ nhật.

sac-phong-3-1621829869.jpg 

DỊCH NGHĨA:
 
Sắc ban cho Hoài Viễn Tướng quân thủ ngự Tổng tri ti đồng Tổng tri Kiêu kỵ Úy trung, tên là Mai Văn Y vốn đã làm Thị hầu ở một đội làm việc hầu cận, ngày tháng chăm chỉ, lại phù giúp xa giá đi lại, lại giỏi bắn cung, nhiều năm thi cử, đặt hạng bậc ưu, đã trải qua sắc chỉ ban chuẩn cho thăng bậc được là Tổng tri chức, khả vi Minh Nghị tướng quân, thủ ngự Tổng tri ti Tổng tri khinh xạ úy Trung ban. Cho nên ban sắc.
Ngày 25 tháng 8 năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748).

Bạn đang đọc bài viết "Làm rõ ba sắc phong cổ ở làng Mỹ Lộc (Yên Định - Thanh Hóa)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Xuân Ươc

Xuân Ươc

19:29 24/08/2023

Ở quê tôi năm cải cách đốt sạch nay chỉ còn lại trong gia phả có ghi lại nhưng chẳng còn sắc phong

Chu linh ngoạid

Chu linh ngoạid

13:47 24/05/2021

Sapo dẫn bài (in đậm) thiếu chữ Yên, chữ đời. Gia đình còn giữ được sắc phong là rất quý.