Quảng Trị: Phát hiện hũ tiền cổ nặng 27 kg, niên đại cách đây 1000 năm

Đình Thiệu/miền Trung

01/12/2021 22:34

Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đang lập hồ sơ về một hũ tiền cổ nặng 27 kg, do người dân phát hiện và bàn giao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng người dân vì có công phát hiện, trục vớt và giao nộp hũ tiền cổ.

 

Bước đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng số tiền cổ này có nguồn gốc từ Trung Quốc, niên đại trên dưới 1.000 năm. Đồng tiền cổ này có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, phản ánh tình hình giao thương của người xưa tại vùng đất Quảng Trị có từ rất sớm.

 

Ông Nguyễn Quang Chức, Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết, số cổ vật này được người dân phát hiện khi san ủi làm bờ kè sông Hiếu ở phường 4, thành phố Đông Hà: “Hội đồng khoa học của đơn vị họp, đánh giá và xác định, đây là khối tiền đồng cổ. Loại đồng tiền sớm nhất cách đây khoảng hơn 1000 năm và rất nhiều loại, trong đó có 1 khối nguyên, mấy chuỗi và một số đồng tiền lẻ. Hiện nay, đơn vị đã giao cho Phòng Kiểm kê bảo quản xử lý, đối với khối tiền đồng theo chuỗi để nguyên, sau này khi đưa vào trưng bày nguyên khối sẽ có giá trị hơn.”