Quảng Ngãi: Phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái "Kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài vào để bảo vệ bên trong"

Nguyễn Đăng Lâm

22/06/2021 15:40

Kể từ khi phát sinh ca dương tính trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 5/2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, không phát sinh thêm ca dương tính ngoài cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh hiện nay cần phải đặt trong trạng thái “kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài vào để bảo vệ bên trong”.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh đã bùng phát trên diện rộng và ngoài cộng đồng tại các tỉnh, thành phố; đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương là những nơi có người dân tỉnh Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc, học tập với số lượng lớn và nhiều người đã về Quảng Ngãi; UBND tỉnh đã ban hành các nội dung chỉ đạo áp dụng phòng, chống dịch vừa qua đã phát huy tác dụng; người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang có dịch về Quảng Ngãi đã giảm đáng kể.

hanh-khach-khai-bao-y-te-tai-ga-quang-ngai-1624351497.jpg
Hành khách khai báo y tế khi xuống Ga Quảng Ngãi

Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch tại các Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 08/6/2021, số 2825/UBND-KGVX ngày 19/6/2021, số 2826/UBND-KGVX ngày 20/6/2021 của UBND tỉnh, ngày 21 và 22/6/2021, UBND tỉnh bổ sung các biện pháp chỉ đạo trong phòng, chống dịch kể từ 00 giờ 00 phút ngày 22/6/2021 cho đến khi có thông báo mới đó là: Các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo tuyến Quốc lộ 1A không được phục vụ ăn uống tại chỗ đối với hành khách trên các phương tiện vận tải liên tỉnh đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (chỉ được phép bán hàng mang đi). Cách ly y tế tập trung đối với tất cả người dân từ tỉnh Bình Dương về Quảng Ngãi. Đối với các khu vực, vùng, địa điểm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đang áp dụng phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, người dân về Quảng Ngãi đều phải cách ly tập trung theo đúng quy định. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Quảng Ngãi đi tỉnh Bình Dương và ngược lại; đi, đến, về từ các khu vực, vùng, địa điểm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đang áp dụng phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thống nhất việc Công an tỉnh bổ sung thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế đã được UBND tỉnh thành lập; kể cả một số điểm ngoài các chốt đã thành lập để phục vụ tốt công tác kiểm soát phòng, chống dịch. Giao UBND thị xã Đức Phổ huy động, bố trí lực lượng chức năng của địa phương để kiểm soát các tuyến đường vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ở phía Nam) để kiểm soát tốt người từ vùng dịch trở về. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh làm việc với Sư  đoàn bộ binh 307 để hỗ trợ kích hoạt cơ sở cách ly y tế tập trung tại Sư đoàn phục vụ cách ly trên địa bàn thị xã Đức Phổ và các huyện lân cận. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các địa phương liên quan, chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt các khu cách ly y tế tập trung phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình diễn biến dịch bệnh.

Được biết, hiện nay, có một số trường hợp người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Thành phố Hà Nội quay về Quảng Ngãi để trốn tránh việc cách ly y tế tập trung nên UBND tỉnh cũng đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra, rà soát việc khai báo y tế nếu người dân có xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi (nhưng chưa qua 14 ngày) thì phối hợp với các địa phương để cách ly y tế tập trung theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã, phường, thị trấn, Tổ Covid cộng đồng rà soát, kiểm tra chặt chẽ người dân ở các vùng dịch về địa phương để có biện pháp cách ly y tế; quản lý, theo dõi việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.