Từ khóa "Cuộc thi và Triển lãm ảnh "Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội" đã thành công rực rỡ!" :