Từ khóa "dành cho TTXVN cuộc phỏng vấn đầu năm mới" :