Từ khóa "Dự kiến năm 2023, xuất khẩu trên 500.000 tấn chuối tươi" :