Từ khóa "Giáo sư - NSND Nhạc sĩ Trọng Bằng qua đời," :