Từ khóa "gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống" :