Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, tỉnh Kiên Giang, 20 năm,nỗ lực, vì người nghèo