Từ khóa "Hồi ký: Tháng 10/1988 không thể nào quên" :