K-Town, Giới trẻ, Hàn Quốc, Việt Nam, Hà Nội, Ca nhạc, Giới trẻ