Kiên Giang, Họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023