Từ khóa "Kiên Giang, Phát động thi đua, Tết Quân-Dân 2024" :