Net Zero, Vinamilk, Sản phẩm sữa, Năng lượng sạch, biến đổi khí hậu