Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hoóc Môn, Công ty Nước Uống FUJIWA Việt Nam, Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây, Ký kết ghi nhớ, trao nhà nghĩa tình đồng đội