Từ khóa "TRỰC TIẾP: Tọa đàm Nhà thơ Nguyễn Phan Hách - Con người dung dị, chân thành" :