Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Đàm Đình Hòa (TTXVN)

16/12/2021 19:14

Theo dõi trên

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022.

Chú thích ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022 do Đại tướng Phan Văn Giang, thay mặt Quân ủy Trung ương báo cáo trước Hội nghị chỉ rõ: Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, ban hành các văn bản của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ; tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "chiến đấu" của Quân đội trong thời bình, đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước chống dịch, khắc phục hậu qủa thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đạt kết quả tích cực.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế theo kế hoạch; công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, đề án về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XIII và Chương trình làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ương; xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Lãnh đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trên cơ sở dự báo, đánh giá những tác động của tình hình thế giới, khu vực; thời cơ, thuận lợi, thách thức và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 16 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Quân ủy Trung ương quyết liệt chỉ đạo khâu yếu, mặt yếu, thực hiện có hiệu quả ba đột phá, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021.

Chú thích ảnh Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhận Giải thưởng Lê-nin của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

 

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương thông qua: Dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới"; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW ngày 25/9/2012 của Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020" và ban hành nghị quyết mới; thông qua dự thảo Quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương đối với công tác đầu tư và xây dựng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025" tại chuyên mục Thời cuộc. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com