Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng 16 hộ còn lại để thực hiện dự án ở thị trấn Tứ Trưng

Dự kiến ngày 10/6, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 16 hộ ở thị trấn Tứ Trưng để thực hiện dự án án Khu đô thị mới tại Thị trấn tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.
tu-trung-vinh-tuong-1623042433.jpg
Phần diện tích sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng theo quy định

Huyện Vĩnh Tường đã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 16 hộ tại  thị trấn Tứ Trưng do không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện Vĩnh Tường để thực hiện dự án: Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường. Dự án trên đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng số tiền được phê duyệt là 56.708.872.781 đồng/335 chủ sử dụng /256.610,01 m2. Đến nay, đã chi trả được 301 hộ nhận tiền toàn phần diện tích ( và 2 tổ chức có diện tích thu hồi là UBND thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường đã nhân); còn lại 16 hộ chưa nhận tiền BTGPMB với diện tích 13.862,9 m2, 16 hộ sẽ tiếp tục tiến hành GPMB. 

Lý do các hộ trên không chấp hành Quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường GPMB, không bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường GPMB và chủ đầu tư thực hiện dự án vì cho rằng: Đơn giá bồi thường thấp, đề nghị tăng đơn giá bồi thường thỏa thuận về giá bồi thường GPMB với Chủ Đầu tư; Một số hộ đã cho con sử dụng từ nhiều năm cho rằng không có quyền quyết định, hay chưa thực hiện việc tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với những kiến nghị của 16 hộ trên đã được Lãnh đạo UBND huyện, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Hội đồng bồi thường GPMB, UBMT TQ Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Trưng và các tổ chức đoàn thể đã giải thích, trả lời, đưa ra các giải pháp và đối thoại theo quy định của pháp luật nhưng  tại buổi đối thoại các hộ đều vắng mặt mà không có lý do. Do đó, buộc huyện  phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ  nêu trên tại thị trấn Tứ Trưng với diện tích là 13.862,9m2 theo quy định của pháp luật.

Các hộ buộc phải thực hiện phương án cưỡng chế đó là: Hộ ông Đặng Văn Quang có 03 thửa đất với diện tích là 842,9m2; hộ bà Đặng Thị Phương có 02 thửa đất với diện tích là 665,1m2; hộ ông Văn Đăng Hùng có 03 thửa đất với diện tích là 333,9m2; hộ bà Đặng Thị Thanh (Thủy) có 03 thửa đất với diện tích là 529m2; hộ ông Đặng Văn Sử có 01 thửa đất với diện tích là 374,8m2; hộ ông Nguyễn Văn Xuân có 04 thửa đất với diện tích là 873m2; hộ ông Phan Văn Hà (ông Hà đã chết, đại diện hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Hiền – vợ ông Hà) có 04 thửa đất với diện tích là 1211,5m2; hộ ông Nguyễn Văn Xã (ông Xã đã chết, đại diện hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Lan – vợ ông Xã) có 05 thửa đất với diện tích là 1638.5m2; hộ ông Phan Văn Học có 06 thửa đất với diện tích là 2301,5m2; hộ ông Nguyễn Văn Cường (Nguyễn Mạnh Cường) có 04 thửa đất với diện tích là 1234,1m2. ; hộ ộ ông Phan Văn Trọng (ông Trọng đã chết, đại diện hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Nga – vợ ông Trọng) có 04 thửa đất với diện tích là 895,9m2. ; hộ bà Nguyễn Thị An (Việt) (Vách) có 01 thửa đất với diện tích là 450,4m2; hộ ông Lê Văn Việt có 01 thửa đất với diện tích là 206,8m2; hộ  ông Phan Văn Na có 04 thửa đất với diện tích là 917,1m2; hộ bà Đặng Thị Luyến có 03 thửa đất với diện tích là 778,6m2; hộ ông Nguyễn Văn Thà có 03 thửa đất với diện tích là 609,8m2.