36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 12)

PGS TS Cao Văn Liên

29/11/2022 06:01

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.

 

dog-do-20160316142551-dai-la-1669620518.jpg
Tuy chuyển kinh đô cũ thành lộ, nhưng với cách đổi tên Thăng Long thành Đông Đô và cắt cử chính con trai cai quản, có thể hiểu ý của Hồ Quý Ly là vẫn coi Thăng Long là một đô thành bên cạnh Tây Đô. Nguồn: Hoangthanhthanglong.vn

 

Kỳ 12

SỰ KIỆN 13: THĂNG LONG- ĐÔNG ĐÔ THỜI VƯỜNG TRIỀU HỒ (1400-1407).

          Quyền hành nhà Trần cuối cùng lọt hết vào tay Hồ Quí Ly. Năm 1397 Hồ Quí Ly buộc vua Trần Thuận Tông (1388-1398) dời về thành An Tôn, Vĩnh Lộc Thanh Hoá. Ngày 28-2-1400, Hồ Quí Ly phế bỏ nhà Trần, lập ra triều đại mới: Nhà Hồ. Nhà Trần do Trần Thủ Độ sáng lập cai trị được 175 năm qua 12  đời vua, trong đó trừ Thái Tông- Trần  Cảnh (1225-1258) còn 11 đời vua đều sinh ra và trưởng thành ở Thăng Long:

-Trần Thánh Tông (1258-1278), ở ngôi 20 năm.

-Trần Nhân Tông (1279-1293)----------14 năm.

-Trần Anh Tông (1293-1314)-----------21 năm

-Trần Minh Tông (1314-1329)----------15 năm.

-Trần Hiến Tông (1329-1341)------------12 năm.

-Trần Dụ Tông (1341-1369)--------------28 năm.

-Trần Nghệ Tông (1370-1372)-----------2 năm.

-Trần Duệ Tông (1372-1377)-------------5 năm.

-Trần Phế Đế (1377-1388)----------------11 năm.

-Trần Thuận Tông (1388-1398)----------10 năm.

-Trần Thiếu Đế (1398-1400)---------------2 năm.

          Nhà Hồ do Hồ Quí Ly (quê ông ở Vĩnh Lộc Thanh Hoá) sáng lập. Hồ Quí Ly cho dời đô về Tây Đô (Thanh Hoá), Thăng Long đổi thành Đông Đô, đổi quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngu (niềm vui lớn). Hồ Quí Ly mạnh dạn tiến hành một loạt cải cách về kinh tế, văn hoá, quân sự. Về kinh tế ông định ra chính sách hạn điền, hạn nô, tức là hạn chế bớt sự cướp đoạt ruộng đất của nông dân của giai cấp quí tộc, hạn chế bớt việc biến nông dân thành nô tì của bọn quí tộc.

Hồ Quí Ly cho phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng, đưa chữ Nôm thành chữ chính thức của nhà nước thay cho chữ Hán.

Về quân sự, nhà Hồ chú trọng tăng quân số quân đội, ra sức xây dựng thành luỹ. Chính sách của  Hồ Quí Ly thuộc loại cải cách của giai cấp cầm quyền tiến hành nhằm cứu vãn chế độ cũ đang trên đường sụp đổ. Loại cải cách này để cứu vãn chính giai cấp đang cầm quyền nhưng cũng không dễ dàng thực hiện được, lại bị chính tầng lớp quí tộc mà quyền lợi gắn liền với cơ chế cũ kịch liệt chống lại. Nhân dân không được quyền lợi gì trong cải cách. Do đó cải cách của Hồ Quí Ly thất bại.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 12)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com