36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 26)

Trân trọng giới thiệu sách “36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.
ddh3-cau-2-chi-bo-dau-tien-1670834855.jpg
Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội - Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (tháng 3/1929). Ảnh: Tư liệu.

 

KỲ 26

SỰ KIỆN 27 : CHI BỘ CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN RA ĐỜI TẠI HÀ NỘI (1929).

    Chủ nghĩa Mác- Lênin do hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài đã được truyền bá vào Việt Nam và vào Hà Nội, được truyền bá vào công nhân Việt Nam và vào công nhân Hà Nội. Kết quả là phong trào yêu nước và công nhân lên cao đưa đến sự ra đời của những tổ chức  cộng sản đầu tiên tại Hà Nội. Cuối tháng 3-1929 tại số nhà 5D phố Hàm Long, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam đã ra đời. Tổ chức này đã chuyển biến thành Đông Dương Cộng sản Đảng vào ngày 17-6-1929 tại số nhà 312 Khâm Thiên Hà Nội. Đông Dương Cộng sản Đảng là một trong 3 tổ chức để sau này lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương . Theo xu hướng phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Hà Nội, cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày 17-3-1930, Ban chấp hành Đảng bộ (lâm thời ) Hà Nội ra đời do đồng chí Đỗ Ngọc Du ( Phiếm Chu) (1907-1908) làm Bí thư. Đảng ra đời làm cho phong trào cách mạng ngày càng phát triển. Ngày 1-5-1930 truyền đơn rải khắp đường phố. Tháng 6-1930 tại số nhà 177 phố Hàng Bông, Thành uỷ Hà Nội chính thức được thành lập do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ làm bí thư. Ngày 11-10-1930, nhân dân Hà Nội mít tinh ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 7-11-1930, Hà Nội mít tinh kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, ngày 23-1931 kỷ niệm một năm ngày Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, 18-3-1931 Hà Nội kỷ niệm ngày Công xã Pa ri. Cho đến năm 1937, Thành ủy Hà Nội đã xuất bản nhiều sách báo cách mạng. Ngày 1-5-1938 trong thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, nhân dân Hà Nội đẩy mạnh mít tinh, trong đó có cuộc mít tinh lớn nhất kỷ niệm ngày 1-5-1938 ở trước sân Nhà đấu xảo (nay là cung văn hoá hữu nghị).

(Còn nữa)

CVL