Bắc Giang: Phấn đấu đến 2025 trồng khoảng 16 nghìn hecta rừng gỗ lớn

Phụng Thiên

05/12/2023 06:21

Theo dõi trên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích vừa phê duyệt kế hoạch "Trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2025".

Mục tiêu của kế hoạch là tăng diện tích rừng trồng gỗ lớn lên khoảng 16 nghìn ha, tương đương với 20% tổng diện tích rừng trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kế hoạch nhằm nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Đối tượng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn là các tổ chức, cá nhân sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. 

oiglhlluc-1701704154.jpeg
Ảnh minh họa cây gỗ lớn do AL vẽ


Điều kiện được hỗ trợ là diện tích trồng phải phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các tổ chức, cá nhân phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định giao rừng của cấp có thẩm quyền; có hồ sơ thiết kế - dự toán trồng rừng gỗ lớn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có diện tích trồng rừng gỗ lớn từ 10 ha trở lên đối với cây sinh trưởng nhanh và 5 ha trở lên đối với cây sinh trưởng chậm. 

oig-1-1701704158.jpeg
Ảnh minh họa


Thời gian tối thiểu để khai thác rừng là 10 năm đối với loài cây sinh trưởng nhanh, 15 năm đối với loài cây sinh trưởng chậm kể từ thời điểm trồng. Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cụ thể, đối với cây trồng sinh trưởng nhanh hỗ trợ 5,0 triệu đồng/ha vào năm 1; cây trồng sinh trưởng chậm hỗ trợ 20,0 triệu đồng/ha vào năm 1. Ngoài ra, hỗ trợ 1 lần kinh phí cho công tác khảo sát, thiết kế lập hồ sơ dự toán với mức 1,0 triệu đồng/ha. 


Đối với chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh dự kiến chuyển hóa khoảng 5.783 ha rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng kinh doanh gỗ lớn.

Diện tích rừng trồng gỗ nhỏ chuyển sang rừng trồng kinh gỗ lớn phân theo các huyện cụ thể như sau:
- Huyện Sơn Động là 1.680 ha (năm 2024 là 787 ha, năm 2025 là 893 ha).
- Huyện Lục Ngạn là 2.000 ha (năm 2024 là 1.000 ha, năm 2025 là 1.000 ha).
- Huyện Lục Nam là 1.073 ha (năm 2024 là 500 ha, năm 2025 là 573 ha).
- Huyện Yên Thế là 1.030 ha (năm 2024 là 515 ha, năm 2025 là 515 ha).

Nhà nước không hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn. Các tổ chức, hộ gia đình cá nhân tự bỏ vốn và nguồn nhân lực để thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn trên diện tích của đơn vị, gia đình mình.
 

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Phấn đấu đến 2025 trồng khoảng 16 nghìn hecta rừng gỗ lớn" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn