Bộ Văn hoá cho thôi chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam của ông Lê Văn Sửu

PV
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 2277/QĐ-BVHTTDL về việc thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đối với ông Lê Văn Sửu.

Theo đó ông Lê Văn Sửu sẽ thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, để làm công tác chuyên môn từ 20/8/2021. Ông Lê Văn Sửu có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu theo chức trách nhiệm được giao trước ngày 20/8/2021.

Ông Lê Văn Sửu có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu theo chức trách nhiệm được giao trước ngày 20/8/2021. Đồng thời, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm phân công nhiệm vụ đối với ông Lê Văn Sửu đảm bảo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm.

Trước đó, năm 2020, ông Lê Văn Sửu đã bị tố cáo với nhiều hành vi vi phạm như nhận khống số tiền vượt giờ, không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức các năm 2014, 2015 và 2016. Tháng 2/2021, Thanh tra Bộ VHTTDL có quyết định kỷ luật ông Lê Văn Sửu, hình thức khiển trách trong vòng 1 năm do để xảy ra sai phạm trong công tác chỉ đạo điều hành, nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định. Thanh tra Bộ xác minh nội dung tố cáo không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức các năm 2014, 2015, 2016 là đúng sự thật. 

Việc không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức đã vi phạm quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Trách nhiệm trước hết thuộc về cá nhân ông Lê Văn Sửu với tư cách là người đứng đầu đơn vị (được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách từ tháng 12/2012, Hiệu trưởng từ tháng 4/2013). Đồng thời có phần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã không có ý kiến với thủ trưởng đơn vị về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức hằng năm, để xảy ra vi phạm kéo dài.

Ông Lê Văn Sửu còn bị tố cáo về việc ông thường xuyên đi công tác, đi họp nhưng vẫn trục lợi thanh toán tiền vượt giờ đến hàng trăm tiết. Cụ thể, năm học 2016, số tiết vượt giờ thực tế của ông Lê Văn Sửu là 67,5 tiết. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tính số giờ giảng dạy và thanh toán tiền vượt giờ 175,5 tiết. Thanh tra Bộ xác minh và yêu cầu ông Lê Văn Sửu hoàn trả số tiền vượt giờ 108 tiết năm học 2015-2016 đã nhận về Ngân sách Nhà nước (qua Phòng Tài vụ của trường), đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Sửu còn bị tố cáo với các nội dung như khoa Đồ họa làm mất điểm môn Marketing khiến sinh viên không thể tốt nghiệp hay trong quá trình làm Viện trưởng Viện Mỹ thuật, ông Lê Văn Sửu làm thất thoát nhiều tài liệu quý, đặc biệt là những tài liệu viết tay... Tuy nhiên, những nội dung này đã được Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận nội dung tố cáo chưa đủ cơ sở.

Để xảy ra các sai phạm trong công tác chỉ đạo điều hành và nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định, ông Lê Văn Sửu đã bị kỷ luật với hình thức Khiển trách. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng./.