Viện đào tạo Quốc tế Excellent tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp cho phụ huynh, học sinh trên toàn quốc

Vào 19:30 tối nay (ngày 22/12) Viện đào tạo Quốc tế Excellent tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp cho phụ huynh, học sinh trên toàn quốc.