Cuộc thi “Kle Audit Revolution 2023” chính thức mở đơn đăng ký

Cuộc thi KLE Audit Revolution 2023, được tổ chức bởi Cộng đồng NEU Kế - Kiểm: Học gì Làm gì, với sự bảo trợ của KLE Mentoring Program và sự đồng hành của Liên Chi Đoàn Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức quay trở lại; hứa hẹn sẽ tạo nên một đấu trường học thuật hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên có niềm đam mê theo đuổi lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán.