Tản mạn ngày mưa

Hà Nội mấy ngày nay lúc mưa lúc tạnh, bầu trời ầng ậng nước. Thế là Hà Nội đã bước sang thu. Thu đến thật khẽ khàng với những cơn mưa... Lại nhớ tới chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được học ngày trước.