Nghĩa tình đồng nghiệp: Vài kỷ niệm với ba ông Thanh ở TTXVN.

Nhân ông BùiThanh (trong lý lịch công tác là Bùi Văn Thanh, quê Ninh Bình), một trong ba ông Thanh của TTXVN còn sống đến nhà chơi nên nhớ lại vài ba kỷ niệm về ba ông Lam Thanh, Bùi Thanh và Lại Văn Thanh đều là hàng chức sắc của TTXVN.