Hội chứng "chảy máu cam" (!)

Mấy chục năm trước đã từng có câu chuyện về một đám đông bất ngờ cụm lại, cùng ngửa cổ nhìn lên vòm cây cổ thụ. Ai cũng nghĩ chắc là ở đó có tổ chim, tổ quạ gì đó. Người nọ hỏi người kia: Cái gì đấy? Có chuyện gì thế?