Đồng bằng sông Cửu Long: Liên kết văn học nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ

Ngày 22/7, tại tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Hội nghị Sơ kết hoạt động Liên kết văn học nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2022 với sự tham dự của lãnh đạo 12 Hội văn học nghệ thuật trong khu vực.