Hãy chừa cho người ta một đường lùi!

Bố tôi dạy tôi, mỗi khi buộc cái túi hay vật dụng gì thì phải buộc QUAI RO (chắc là từ địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ, chỉ kiểu buộc dây giầy) chứ không buộc thắt nút. Buộc như thế, khi mở, chỉ việc cầm 1 đầu dây giật ra là xong. Vừa không phải cắt dây (nếu buộc) vừa không phải xé túi (nếu thắt miệng túi), không lãng phí dây buộc cũng như vẫn giữ được túi mà dùng.