Gần 150 điều dưỡng và nhân viên y tế tham gia lớp tập huấn truyền thông sức khỏe về dinh dưỡng cho người bệnh

Hôm nay (13/10) gần 150 học viên là Hội viên Câu lạc bộ và các chuyên gia, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện lớn đã tham gia lớp tập huấn truyền thông sức khỏe về dinh dưỡng cho người bệnh.