Cậu bé và con dê

Đúng là sữa dê rất tốt và có thể nói là tuyệt vời và có giá trị nhất trong các loại sữa thì phải. Mình đã trực tiếp chứng kiến về giá trị của sữa dê .