Ứng dụng VssID: Là một trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam

(VH&PT) - ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam đứng thứ Nhất trong nhóm ứng dụng về Kinh doanh và đứng thứ 25 trong nhóm các ứng dụng cung cấp miễn phí. Đây cũng là một trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam