Thờ cúng gia tiên và tổ tiên 

Có hai cấp độ thờ cúng: Gia tiên và Tổ tiên. Thờ cúng là thỉnh vời, giao tiếp với thế giới tâm linh : tỏ lòng hiếu kính và cậy nhờ thần lực của cõi âm, phù trợ cho sự an lạc của cõi dương “âm phù, dương trợ”. Đặc trưng của thờ cúng là hương đèn. Bởi cõi âm là tối, là lạnh; hương đèn là sáng, là ấm, để hoà hợp âm dương.