“Em ước có bút màu của riêng mình…”

Đây là lời tâm sự của em học sinh người dân tộc ở điểm trường Séo Lủng A, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang khi được Dự án thiện nguyện: SƯỞI 2023 hỏi thăm và trao tặng quà vào những ngày cận tết âm lịch 2024.