Đồ chơi trẻ con đã mất

Ngày xưa nghèo, lũ tôi ít đồ chơi mua bằng tiền lắm lắm, tổ sâu kèn giúp cho tuổi thơ của chúng tôi phần nào vui nhộn sau một buổi đi học về.