Sáng danh bộ đội cụ Hồ (Kỳ 2)

Trong đợt này, Đại đội 10 ở Đồi Đài hy sinh: 2 đồng chí, bị thương: 6 đồng chí; Đại đội 11 ở đồi Cô Ích: hy sinh 1 đồng chí, bị thương 9 đồng chí; Đại đội 12 ở bên Pa Hán bị thương 1 đồng chí. Tính cả trận chiến đấu ngày 3/9/1985, Tiểu đoàn 6 hy sinh 10 đồng chí, bị thương 37 đồng chí. Công tác thương binh liệt sỹ bảo đảm đưa về tuyến sau 100%.