Hà Giang: Huyện Vị Xuyên chú trọng giáo dục thể chất, rèn kỹ năng sống cho học sinh

Những ngôi trường đầu tư xây dựng khang trang, công tác giảng dạy được đổi mới, chất lượng học tập được nâng lên... Đó là bức tranh sinh động của công tác giáo dục ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của huyện Vị Xuyên (Hà Giang)sau 10 năm thực hiện triển khai nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục toàn diện.