Những áp lực lên trẻ em

Cuộc sống ngày càng phát triển, tuy nhiên, không vì thế mà con người bớt áp lực đi, nhất là ở trẻ em. Và có phải áp lực ấy chỉ xuất hiện khi các em đã vào tuổi teen, hay khi còn rất nhỏ tuổi?