Phú Thọ: Tân Sơn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Tân Sơn (Phú Thọ) là huyện miền núi nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số, công tác chăm lo cho học sinh là người dân tộc thiểu số luôn được quan tâm thực hiện, bảo đảm các chế độ, điều kiện ăn ở, học tập, giúp các em yên tâm đến trường học.