Phú Thọ  Ba học sinh Trường THCS Văn Lang (Việt Trì) đoạt giải STEM Quốc tế

Trường THCS Văn Lang (TP. Việt Trì - Phú Thọ) có 3 học sinh đoạt giải STEM Quốc tế năm 2023, gồm em Đỗ Bách Việt, Nguyễn Gia Huy, lớp 6A, Nguyễn Xuân Nguyên lớp 8A.