Khẳng định thương hiệu Kinh đô áo dài Việt Nam: Bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô Huế

Thừa Thiên - Huế vốn là chiếc nôi sản sinh của áo dài ngũ thân, đồng thời là mảnh đất gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển áo dài Việt Nam trong suốt hàng trăm năm qua.