Con nuôi của mẹ

Lúc mẹ tôi còn khỏe và tôi còn nhỏ xíu, mẹ có rất nhiều người con nuôi. Anh Sáu Lộc, anh Đào Văn Đô... Nhưng đặc biệt là mẹ có nhận hai người con nuôi người Bắc ở hai chiến tuyến khác nhau.