Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống hòa đồng thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự lỗi lạc, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, người anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng! Ông còn được biết đến là một trí tuệ siêu Việt mang tư duy xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, một lối sống hòa đồng với thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh.