Đảng viên tham gia chống tham nhũng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tổ Đảng 75

20/07/2023 14:59

Theo dõi trên

Tham nhũng đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đang đối mặt với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, việc đảng viên tham gia chống tham nhũng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng cấp thiết.

tham-nhung-vat-1687170281.jfif
 

Loại hình: Tạp chí

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào vai trò của đảng viên trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đánh bại tham nhũng, cần có sự đồng lòng và thống nhất hành động của tất cả đảng viên; Chi bộ cần tạo điều kiện để các đảng viên tham gia và đóng góp ý kiến vào quá trình quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức. Việc tuyên truyền, giáo dục và đào tạo cũng rất quan trọng để nâng cao ý thức chống tham nhũng cho đảng viên. Sự lãnh đạo của Chi bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thành công của cuộc đấu tranh chống tham nhũng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khóa: Đảng viên, Chống tham nhũng, Bảo vệ, Nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung

Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao sự trong sạch, trung thực và coi nhân dân là gốc. Những giá trị này là nền tảng tư tưởng của Đảng và đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự tin tưởng và sự ủng hộ của nhân dân.

Tuy nhiên, tham nhũng đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đang đối mặt với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, việc đảng viên tham gia chống tham nhũng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng cấp thiết.

Đảng viên tham gia chống tham nhũng

Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chống tham nhũng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ta cần phải xem xét những ảnh hưởng của tham nhũng đối với xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham nhũng gây ra mất trật tự xã hội, bất công, sự thiếu tin tưởng của nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tham nhũng ảnh hưởng đến uy tín, sự tin tưởng và sự ủng hộ của nhân dân. Tham nhũng cũng làm giảm động lực và ý chí của các đảng viên trong việc thực hiện chính sách của Đảng, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Đáng tiếc là, chính đảng viên cũng không ít người vướng vào tội tham nhũng; “Từ năm 2016 đến năm 2020, đã kỷ luật 87.000 đảng viên trong đó có hơn 3.200 trường hợp liên quan tới tham nhũng."[7]

Vì vậy, việc đảng viên tham gia chống tham nhũng là vô cùng quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của từng đảng viên trong Đảng. Đảng viên là những chiến sĩ tiên phong trong việc chống tham. Đảng viên cần nắm bắt tình hình thực tế, đề xuất các biện pháp cụ thể và đưa ra những hành động tích cực để chống tham nhũng. Đồng thời, đảng viên cần phải có một tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn và nguyên tắc của Đảng, giúp đảm bảo sự trong sạch, trung thực và đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đối với một Đảng viên, trách nhiệm đầu tiên là phải có đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đảm bảo sự trong sạch và trung thực của bản thân. Đảng viên cần phải giữ gìn uy tín của Đảng và sự tín nhiệm của nhân dân, tránh mọi hành vi, hành động có thể gây thiệt hại đến uy tín của Đảng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, Đảng viên còn có trách nhiệm tham gia tích cực và xây dựng một môi trường làm việc và sinh hoạt trong Đảng với đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn, nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là việc chống tham nhũng. Đảng viên cần phải tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của Đảng trong công tác chống tham nhũng, đưa ra các đề xuất cụ thể, đưa ra các giải pháp, tham gia giám sát và kiểm tra, đóng góp vào việc xử lý các hành vi tham nhũng.

Để làm được điều đó, Đảng viên cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác chống tham nhũng, cũng như nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác này. Để nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng, Đảng cần đưa ra các chính sách và biện pháp cụ thể để đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng cho Đảng viên trong công tác chống tham nhũng.

Đảng viên còn có trách nhiệm phát hiện, báo cáo và cùng nhau xử lý các hành vi tham nhũng. Việc phát hiện và báo cáo các hành vi tham nhũng là cực kỳ quan trọng, nhưng đòi hỏi tinh thần quả cảm và quyết tâm cao của đảng viên. Đảng viên phải có lòng dũng cảm, không sợ hãi và được bảo vệ để báo cáo và xử lý các hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, đây là một công việc đòi hỏi sự thận trọng và khéo léo, để tránh việc bị lợi dụng hoặc đối mặt với những nguy hiểm từ các nhóm lợi ích.

Để phát hiện và báo cáo các hành vi tham nhũng, Đảng viên cần phải có một mắt xích kỹ năng và kinh nghiệm trong việc quan sát và phân tích những dấu hiệu của các hành vi tham nhũng. Họ cũng cần có những kênh thông tin đáng tin cậy để có thể báo cáo các hành vi tham nhũng một cách an toàn và hiệu quả. Việc thu thập chứng cứ là yêu cầu bắt buộc khi tố cáo tham nhũng để đảm bảo tính xác thực của việc tố cáo. Đồng thời, Đảng viên cần nắm rõ các quy định, nguyên tắc và các yếu tố pháp luật liên quan đến chống tham nhũng để có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn và chính xác.

Ngoài việc phát hiện và báo cáo các hành vi tham nhũng, Đảng viên còn có trách nhiệm cùng nhau xử lý các hành vi này. Đây là một công việc rất quan trọng và đòi hỏi sự đồng lòng và tính thống nhất cao của Đảng viên. Để có thể xử lý các hành vi tham nhũng một cách hiệu quả, Đảng viên cần phải có một quy trình xử lý rõ ràng, công bằng và minh bạch, đồng thời phải có sự quan tâm, hỗ trợ và giám sát của cấp trên.

Trong quá trình xử lý các hành vi tham nhũng, Đảng viên cần phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và khách quan. Họ cần phải nắm rõ quy trình xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan. Việc xử lý các hành vi tham nhũng một cách nghiêm minh và công bằng là rất quan trọng, nó đóng vai trò rất lớn trong việc phát hiện, ngăn chặn và trừng phạt các hành vi tham nhũng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công khai của quá trình này. Đảng viên cần phải làm việc theo quy định của pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích của các bên liên quan, không được có hành vi độc quyền, phân biệt đối xử, hay thiên vị trong quá trình xử lý.

Để đảm bảo tính minh bạch và công khai của quá trình xử lý, Đảng viên cần phải thực hiện việc báo cáo kết quả công khai một cách đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý nhà nước và đảng ủy, đảm bảo rằng các hành vi tham nhũng được trừng phạt một cách nghiêm minh và công bằng. Ngoài ra, Đảng viên cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, công an, tòa án và báo chí trong việc phát hiện, xử lý và công bố các hành vi tham nhũng. Điều này sẽ giúp tăng cường sức ép, nâng cao hiệu quả trong việc chống tham nhũng.

Cuối cùng, Đảng viên cần nhận thức được rằng việc chống tham nhũng là một cuộc chiến không chỉ vì lợi ích của Đảng và Nhà nước, mà còn vì lợi ích của toàn xã hội. Chống tham nhũng giúp củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Do đó, đây là trách nhiệm cơ bản của mỗi Đảng viên, một nhiệm vụ không thể thiếu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học tập, vận dụng tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Việc học tập tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất quan trọng đối với mỗi đảng viên tham gia chống tham nhũng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng, và Bác luôn coi đạo đức là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội mới, đặc biệt là trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đúc kết và ghi nhận trong các tác phẩm của Người, như "Di chúc", "Nhật ký trong tù", "Tuyên ngôn độc lập", được tập hợp trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ,… (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giá trị này cần phải được truyền đạt và học tập để trở thành đức tính, phẩm chất của mỗi đảng viên trong quá trình tham gia chống tham nhũng.

Các tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh như tình yêu thương con người, thái độ tôn trọng, tính chính trực, không chấp nhận sự dối trá và tham nhũng... đều mang tính chất vĩnh cửu và phù hợp với nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc học tập và thực hành các giá trị này sẽ giúp mỗi đảng viên hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, từ đó cống hiến sức lực của mình để xây dựng một xã hội chính trực, công bằng và tiến bộ. Để học tập và vận dụng một cách thiết thực, hiệu quả, chúng ta có thể tập trung vào khẩu hiệu mà Hồ Chủ tịch nêu, đó là: "Cần kiệm liêm chính/Chí công vô tư" [2]. Khẩu hiệu này khuyến khích mọi người, đặc biệt là các đảng viên, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và phẩm chất đúng đắn trong cuộc sống và công việc. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích và chứng minh từng ý của khẩu hiệu này.

Cần kiệm: Cần kiệm là tinh thần tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên và nguồn lực. Đây là một tinh thần quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng, bởi vì tham nhũng thường dẫn đến lãng phí và sử dụng không đúng mục đích của nguồn lực của quốc gia và nhân dân. Để áp dụng tinh thần cần kiệm, đảng viên cần học tập và thực hành tiết kiệm, chế ngự thói quen tiêu dùng vô lý, sử dụng tài nguyên và nguồn lực một cách hiệu quả, hạn chế lãng phí và tránh tình trạng tham nhũng.

Liêm chính: Liêm chính là phẩm chất đạo đức quan trọng, gắn liền với trung thực, chính trực và trách nhiệm trong hành động. Việc tuân thủ nguyên tắc liêm chính là yếu tố quan trọng để ngăn chặn tham nhũng và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Để áp dụng tinh thần liêm chính, đảng viên cần đặt tiêu chuẩn đạo đức lên trên hết trong các quyết định và hành động của mình. Họ cần tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật, không gian dối, lừa dối hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, đảng viên cần xử lý các hành vi vi phạm đạo đức một cách nghiêm minh và công bằng, không che giấu hay thù nhau, đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến đạo đức.

Chí công: Khái niệm "Chí công" được hiểu là sự cống hiến và lao động vì mục tiêu chung, cho sự nghiệp của đất nước và nhân dân. Từ "Chí" có nghĩa là lòng nhiệt thành, đam mê, còn "Công" thể hiện việc lao động, cống hiến. Chí công thể hiện tinh thần làm việc không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì lợi ích của cộng đồng, vì mục tiêu cao cả. Để áp dụng tinh thần chí công, đảng viên cần học tập và thực hành làm việc với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo, cần phải tận tâm và chăm chỉ trong công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị và xã hội. Họ cần đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết, không để bị tác động bởi những lợi ích cá nhân hay tập thể. Đồng thời, đảng viên cần có tinh thần vô tư, không áp đặt ý kiến, không bắt người khác phải nghĩ và làm theo ý mình, tôn trọng quyết định của đồng nghiệp và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.

Vô tư: Khái niệm "Vô tư" có nghĩa là không tính toán, không lợi dụng vị trí, quyền lực để đạt lợi ích cá nhân, không dùng vị trí của mình để tìm kiếm lợi ích riêng, mà tập trung vào công việc và nhân dân. Từ "Vô" nghĩa là không, còn "Tư" có nghĩa là tính toán, lợi ích cá nhân. Vô tư thể hiện tinh thần làm việc vì sự nghiệp, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, không để tư lợi ảnh hưởng đến quyết định và hành động của mình.

Tóm lại, tinh thần Cần kiệm liêm chính/Chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh thần quan trọng đối với mỗi đảng viên trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Việc học tập và áp dụng tinh thần này trong công tác đấu tranh chống tham nhũng giúp đảng viên tránh xa tình trạng tham nhũng, đảm bảo tính chính trực, tính công bằng và tính minh bạch trong công tác xử lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng.

Vai trò của Chi bộ đảng trong việc lãnh đạo đảng viên đấu tranh chống tham nhũng

Chi bộ là một tổ chức Đảng ở cấp cơ sở, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi gần gũi nhất với quần chúng nhân dân, mang những đường lối và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Chi bộ là tế bào của đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối chính sách của đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Chi bộ có nhiệm vụ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho Đảng viên. Đảng viên là thành viên của chi bộ và hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi ủy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Câu này được trích từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào năm 1966. Đó là sự đánh giá, khẳng định của Bác về bản chất, nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên và chi bộ trong giai đoạn Đảng ta phát động thực hiện cuộc vận động chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt” và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chinh đốn Đảng. Mặt khác, tình trạng tham nhũng vặt lại thường diễn ra ở cơ sở, thuộc diện lãnh đạo của chi bộ, mà như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nói: “Xử lý các vụ việc tham nhũng lớn, đồng thời cũng xử lý cả tham nhũng vặt ở cơ sở” [2]. Chính vì vậy, đã nói đến việc đảng viên chống tham nhũng, trong đó có tham nhũng vặt ở cơ sở, thì phải khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với đảng viên trong cuộc đấu tranh quyết liệt này.

Để đảm bảo hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các chi bộ cần thực hiện những công tác sau:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, tuyên truyền về cuộc chiến chống tham nhũng: Đảng viên cần được cung cấp đầy đủ thông tin và nhận thức về tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và tầm quan trọng của việc chống tham nhũng. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân cho đảng viên là công việc cần thiết, giúp đảng viên hiểu rõ trách nhiệm của mình và nâng cao ý thức trách nhiệm, giúp họ trở thành những tấm gương, động lực cho cả xã hội chống tham nhũng.

Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng: Chi bộ cần tổ chức các khóa học, tập huấn, đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đảng viên về phòng, chống tham nhũng, giúp họ hiểu rõ các cơ chế, chính sách pháp luật, phương pháp xử lý hành vi tham nhũng, từ đó có thể áp dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả chống tham nhũng: Chi bộ cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả chiến lược chống tham nhũng.

Thực hiện kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức đảng viên liên quan đến tham nhũng: Chi bộ cần thực hiện việc kiểm điểm, xử lý nghiêm các Đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức liên quan đến hành vi tham nhũng, đưa ra các biện pháp kỷ luật và xử lý hành chính hoặc hình sự đối với những vi phạm nghiêm trọng. Đồng thời, Chi bộ cũng cần đánh giá và đề xuất khen thưởng, tuyên dương những Đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh chống tham nhũng. Phương châm mà chi bộ cần vận dụng là “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” [5] như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết, đồng thời thực hiện phương châm “Vừa chống vừa xây, xây để chống”, có nghĩa là Chi bộ cần sâu sát đảng viên, nắm sát tình hình thực tế của đảng viên trong chi bộ cũng như tình hình trên địa bàn để sớm nắm bát những mầm mống tiêu cực, tham nhũng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để thành bệnh nặng mới lo thuốc thang. Bên cạnh đó, là chủ động xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảng viên tốt, biểu dương những gương sáng trong chi bộ, trên địa bàn, lấy “hoa thơm mà át cỏ dại”.

Để đảng viên có thể tham gia cuộc đấu tranh chống tham nhũng một cách hiệu quả, Chi bộ cần phải đảm bảo đầy đủ thông tin, kiến thức về chính sách, pháp luật, cách thức đấu tranh chống tham nhũng. Chi bộ cần tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho Đảng viên về các vấn đề liên quan đến đấu tranh chống tham nhũng, tạo điều kiện để Đảng viên có thể cập nhật, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh.

Chi bộ cần phải thường xuyên tổ chức các cuộc họp, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Đảng viên trong việc đấu tranh chống tham nhũng, làm cho “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” [5], tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng trở nên hiệu quả hơn.

Trong việc đánh giá, sử dụng đảng viên, chi bộ cần quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: “Có tài phải có đức, có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nhà nước. Có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích được ai” [4]. Ở đây, Bác Hồ khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của mỗi con người nói chung, người cán bộ, đảng viên của Đảng nói riêng và mối quan hệ biện chứng giữa các phẩm chất ấy. Trong đức và tài thì Người khẳng định đức là gốc: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, cho loài người là công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì” [1]. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến tầm quan trọng của đức và tài trong công tác cán bộ, và nhấn mạnh rằng đức là gốc, là nền tảng quan trọng để xây dựng một đội ngũ cán bộ có tài và trách nhiệm.

Đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ phải có đức và tài, vì nếu chỉ có tài mà không có đức thì sẽ dễ dàng rơi vào tham ô, hủ hóa, gây hại cho nhà nước. Như vậy, đức và tài đều quan trọng, không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào.

Tuy nhiên, trong hai yếu tố đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đức là gốc, là nền tảng quan trọng hơn. Đức là nền tảng, còn tài là cơ sở để đứng vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng ví dụ về sông có nguồn mới có nước, cây có gốc mới có thể sinh trưởng để giải thích tầm quan trọng của đức đối với cán bộ cách mạng. Cán bộ cách mạng chỉ có đạo đức tốt mới có thể đứng vững, giữ vững tinh thần của mình, lãnh đạo nhân dân và phát triển đất nước.

Vì vậy, khi đánh giá, sử dụng đảng viên, lãnh đạo đảng viên chống tham nhũng, chi bộ cần quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đánh giá đối tượng không chỉ dựa trên tài năng mà còn cần quan tâm đến đức tính của đảng viên. Chỉ khi cán bộ có đức và tài thì mới có thể xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình và giúp đỡ nhân dân phát triển đất nước.

Trên thực tế, việc đấu tranh chống tham nhũng đòi hỏi sự kiên trì, sự nỗ lực và sự cần mẫn từ các Đảng viên. Để đánh bại được tham nhũng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ cần tạo được  sự thống nhất nhận thức, hành động của tất cả đảng viên, mà vai trò giáo dục, tổ chức trực tiếp chính là chi bộ.

*

Tham nhũng là một tệ nạn đang đe dọa nền kinh tế và chính trị của Việt Nam. Nếu không được kiểm soát và xử lý kịp thời, tham nhũng sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cả nền kinh tế đất nước. Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đảng viên có nhiệm vụ quan trọng là tham gia tích cực, tôn trọng pháp luật và đạo đức. Đảng viên cần thể hiện tinh thần chí công, vô tư, tận tâm và chăm chỉ trong công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Chi bộ đảng có vai trò vô cùng quan trọng. Chi bộ cần đảm bảo các đảng viên được học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đạo đức cán bộ. Chi bộ cần thực hiện việc kiểm điểm, xử lý nghiêm các Đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức liên quan đến hành vi tham nhũng, đưa ra các biện pháp kỷ luật và xử lý hành chính hoặc hình sự đối với những hành vi vi phạm.

Trên thực tế, việc đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và quyết tâm cao độ. Chi bộ cần thể hiện sự quyết tâm và nghiêm túc trong việc đấu tranh chống tham nhũng, tạo môi trường làm việc lành mạnh và minh bạch, đồng thời hỗ trợ đảng viên để có thể làm tốt công tác của mình. Chính vì vậy, đảng viên cần học tập và thực hành tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công, vô tư, và vận dụng những giá trị đó trong công tác của mình. Đảng viên cần nhận thức được ảnh hưởng xấu của tham nhũng đến uy tín của Đảng và của quốc gia, và nhận thức rõ nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Phương pháp của đảng viên trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng là học tập và thực hành tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: "Có tài phải có đức", trong đó đức được coi là gốc, “Chí công vô tư”. Đây là nền tảng để xây dựng một đội ngũ cán bộ đầy đủ đức và tài, thực sự vì dân, không tham nhũng và biến chất.

Chỉ khi mỗi đảng viên tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, thì nền tảng tư tưởng của Đảng mới được bảo vệ và phát triển bền vững. Đó cũng chính là sứ mệnh, trách nhiệm của từng đảng viên trong xã hội hiện nay./.

*

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp 1 được diễn ra vào ngày 12-6-1956.43.

https://dangcongsan.vn/doi-moi-can-ban-va-toan-dien-giao-duc-dao-tao/chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-dao-tao/bai-noi-chuyen-tai-lop-dao-tao-huong-dan-vien-cac-trai-he-cap-i-347639.html

2. Báo Quân đội nhân dân điện tử: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đà Nẵng: Xử lý cả tham nhũng lớn và tham nhũng vặt ở cơ sở https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tiep-xuc-cu-tri-da-nang-xu-ly-ca-tham-nhung-lon-va-tham-nhung-vat-o-co-so-726447

3. Công an nhân dân Online: Tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc” các số ra ngày 30-5, 31-5, 1-6 và 2-6-1949.

https://cand.com.vn/Cong-an/Tac-pham-Can-kiem-liem-chinh-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-i467559/

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,2000, t.5, tr.252,253)

5. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” – Nguyễn Phú Trọng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Tháng 2 / 2023. (từ trang 207 đến 522, từ trang 523 đến 619). https://nhandan.vn/phong-ngua-tham-nhung-tieu-cuc-tu-som-tu-xa-post747488.html

6. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 15/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-05nq-tw-ngay-1112016-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-mot-so-chu-truong-chinh-551

7. Trang thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông: https://www.mic.gov.vn/pages/tintuc/printpage.aspx?tintucID=151853

 

Bạn đang đọc bài viết "Đảng viên tham gia chống tham nhũng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn