Hà Giang: Nâng cao đời sống văn hoá vùng biên giới

Bài và ảnh: Vũ Đăng Bút (Hà Giang)

20/09/2023 17:27

Theo dõi trên

Những năm qua, "Chương trình hành động nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin ở vùng cao biên giới" do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ký kết, phối hợp tổ chức, đã phát huy hiệu quả. Chương trình đã xây dựng được tủ sách, thư viện biên phòng, phục vụ  cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào.

thu-vien-ha-giang-1695205532.jpgThư viện tỉnh Hà Giang, nơi góp sức và luôn đồng hành cùng các xã và các đồn biên phòng xây dựng thư viện, tủ sách nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc
 

Còn nhớ, những năm cuối của thập kỷ 90, thế kỷ 20, các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đều chưa có tủ sách, thư viện, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới thường xuyên bị "đói" sách báo, "đói" thông tin. Bên cạnh đó, khu vực biên giới là khu vực đặc biệt khó khăn về kinh tế và xã hội, đường sá đi lại hết sức vất vả, kinh tế chậm phát triển, các bản làng, các nhà dân ở cách xa nhau, trình độ dân trí thấp kém và nạn mù chữ còn rất lớn. Có thể nói, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới thiếu thốn, thua kém xa mức sống của nhân dân các khu vực khác trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, "Chương trình hành động nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin ở vùng cao biên giới", do Bộ Văn hóa thông tin và Bộ Tư lệnh Biên phòng ký kết, phối hợp tổ chức, đã đến với vùng cao biên giới Hà Giang như một luồng gió mát giữa mùa hè.

Thực tế hoạt động những năm qua ở Hà Giang đã cho thấy, nếu đồn biên phòng có tủ sách, thư viện thì cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới mới được hưởng thụ thêm một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần rất bổ ích và lành mạnh, nâng cao tư tưởng và kiến thức về mọi mặt, từ đó yên tâm phấn đấu trong công tác, lao động và học tập. Mặt khác, cán bộ, chiến sỹ biên phòng là những người có trình độ văn hóa, luôn bám sát cơ sở, hiểu dân và được dân tin yêu. Chính những người lính biên phòng vừa có khả năng, vừa có điều kiện để làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ văn hóa, cán bộ thư viện, trực tiếp đưa sách báo, truyền đạt nội dung sách báo tới bà con các dân tộc một cách có hiệu quả. Như vậy, tủ sách biên phòng đã trở thành cơ sở vững chắc để thực hiện song song hai nhiệm vụ: Phục vụ sách báo cho cán bộ, chiến sĩ và từng bước góp phần nâng cao dân trí, chống mù chữ, tạo thói quen sinh hoạt sách báo cho đồng bào các dân tộc trong địa bàn. vừa phục vụ sách báo cho cán bộ, chiến sĩ, vừa góp phần nâng cao dân trí, chống mù chữ, tạo thói quen sinh hoạt sách báo cho đồng bào các dân tộc trong địa bàn. Hoạt động của tủ sách sẽ hòa đồng với các hình thức hoạt động văn hóa thể thao khác, xây dựng đồn biên phòng trở thành điểm sáng về văn hóa thể thao trên địa bàn biên giới, góp phần giữ vững lòng dân, động viên quân và dân biên giới bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và thực hiện tốt nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo cho nhân dân trong địa bàn.

thu-vien-ha-giang1-1695205322.png

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn) đọc sách báo nhằm nâng cao kiến thức

 

Kết quả nổi bật nhất là tỉnh Hà Giang đã cung cấp hàng trăm triệu đồng để trang bị ban đầu cho các thư viện, tủ sách biên phòng trên địa bàn. Đặc biệt thư viện tỉnh cũng đã tích cực và năng động trong việc đề xuất với UBND tỉnh cấp kinh phí hàng năm để mua sách báo cho tủ sách, thư viện biên phòng, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thư viện, tủ sách các đồn biên phòng. Các thư viện Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Quản Bạ, Vị Xuyên...đã đóng góp nhiều công sức để xây dựng tủ sách các đồn biên phòng Bản Máy, Lũng Cú, Nghĩa Thuận, Thanh Thủy trở thành các đơn vị tiên tiến, được Bộ Văn hóa-Thông tin khen thưởng. Ngay trong 2 năm đầu thực hiện chương trình hành động phối hợp, Hà Giang được đánh giá là tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng tủ sách, thư viện biên phòng sớm nhất trong cả nước. Cán bộ tủ sách đồn biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) vinh dự được báo cáo kinh nghiệm tổ chức phục vụ cán bộ, chiến sĩ và phục vụ đồng bào các dân tộc trong địa bàn. Từ đó cho đến nay, hoạt động của tủ sách, thư viện biên phòng ngày càng phát triển, các điển hình tiếp tục được nhân lên mạnh mẽ.

Những kết quả đạt được nêu trên, cho thấy, việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tủ sách, thư viện, đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo sách báo của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng biên giới là một nhu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay. Sách báo thực sự là người bạn, là công cụ hết sức đặc sắc và rất phù hợp với đặc điểm, điều kiện huấn luyện, học tập, công tác, cũng như tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân vùng biên giới...

thu-vien-ha-gian2-1695206624.jpg

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: Nâng cao đời sống văn hoá vùng biên giới" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn