Quỹ VinFuture công bố chuỗi hội thảo trực tuyến cho đối tác đề cử mùa giải 2022

Nằm trong chuỗi hoạt động mùa giải thứ 2 đã tổ chức, Quỹ VinFuture chính thức khởi động chuỗi 6 hội thảo trực tuyến (webinar) được tổ chức theo 6 múi giờ khác nhau trên toàn cầu.