Hoàng Minh Đạo - Người anh hùng, Liệt sĩ tình báo được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh

Hoàng Minh Đạo, tên thật Đào Phúc Lộc, (1923 - 1969) là một trong những nhà tình báo nổi tiếng nhất của Việt Nam.