Tình yêu của người lính đơn sơ nhưng cháy bỏng

Năm cuối cấp 3 (1971) là năm các cô cậu học trò để mắt tới nhau. Tình học trò ngày xưa nhẹ nhàng và lãng mạn. Chỉ nhìn trộm nhau, ném giấy cho nhau hoặc cho nhau cái bút, cuốn truyện.