Từ khóa "Kiên Giang, Trao giải, Cuộc thi, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" :