Từ khóa "Phó Tư lệnh CLLVT Miền Nam Nguyễn Thị Định" :