Tuyên Quang: Huyện Chiêm Hóa hỗ trợ dân trồng, bảo vệ, phát trển rừng

Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ trương đúng mang lại lợi ích “kép”, vừa nâng cao diện tích, giá trị rừng, vừa tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
img-20240514-220440-1715700568.jpg
Kiểm lâm Chiêm Hóa hỗ trợ cây giống cho người dân trồng rừng

Huyện Chiêm Hóa là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng lớn của tỉnh Tuyên Quang, với 9.135,3, ha rừng đặc dụng, 18.072,5 ha rừng phòng hộ, 62.348,8 ha rừng sản xuất….

Trồng rừng đã giúp người dân trên địa bàn huyện có thu nhập, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững. Năm 2023, huyện Chiêm Hoá trồng được hơn 2.250 ha rừng, đạt 134% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 67%.

Thực hiện Nghị Quyết 03 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện Chiêm Hóa đang tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng năm 2024.

img-20240514-220438-1715700568.jpg
Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn trồng rừng đúng kỹ thuật

Để đảm bảo về diện tích cũng như thời vụ trồng rừng, từ những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, ngành lâm nghiệp huyện chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với UBND các xã kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích đủ điều kiện đưa vào trồng rừng sản xuất trên địa bàn, đôn đốc các hộ gia đình nhận hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng cây giống chất lượng cao chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng được hỗ trợ.

Trong đợt này, có 21 xã thị trấn được Ban quản lý dự án bảo vệ rừng huyện Chiêm Hóa thực hiện hỗ trợ trồng cây với diện tích rừng là hơn 287ha với 448.710 cây giống cây lâm nghiệp.

Các khâu sản xuất giống được thực hiện nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật, tỷ lệ phân, đất bỏ bầu ươm cũng được chú ý đúng lượng. Qua đó, đảm bảo nguồn giống chất lượng, sạch bệnh, giảm tối đa chi phí đầu tư cây giống khi đưa vào trồng rừng.

Bên cạnh việc chỉ đạo, đôn đốc các hộ trồng rừng đúng kế hoạch, huyện Chiêm Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, hộ dân thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích đã trồng.

Nhờ chính sách hỗ trợ cho người trồng rừng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền địa phương và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.