Sử thi Việt Nam (Kỳ 46 - Hết )

PGS TS Cao Văn Liên

29/04/2023 06:08

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1a-40-750x375-1682669285.jpg

Nguồn: vietnamanhhung.com

 

Kỳ 46.

Trong các cuộc chiến tranh

Nhân dân Việt Nam vẫn xây dựng non sông

Năm 1954 miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội

Năm 1976 cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhưng những năm tám mươi

Của thế kỷ XX

Chủ nghĩa xã hội bước vào khủng hoảng

Nam Tư rối loạn

Nội chiến sắc tộc kinh hoàng

Chủ nghĩa xã hội Đông Âu nát tan

Sụp đổ

Năm 1985 Liên Xô cải tổ

1991 chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô cũng bị thủ tiêu

Tổn thất quá nhiều

Của phong trào cách mạng.

Lý do Chủ nghĩa xã hội Đông Âu, Liên Xô lâm nạn

Đầu tiên là sự tha hóa của các Đảng cầm quyền

Nhân dân mất niềm tin không ủng hộ

Đảng nát tan và chính quyền sụp đổ.

Những năm 80 Việt Nam cũng khủng hoảng khó khăn

Đảng Cộng sản cùng nhân dân quyết tâm đổi mới

Mở cửa làm bạn với bốn phương thế giới

Và thu được nhiều thành tựu cho đất nước chuyển mình.

Tuy nhiên trong cuộc hành trình

Đất nước vẫn còn nhiều nguy cơ rình rập

Nguy cơ nhất                                                                

Là một bộ phận cán bộ chức quyền

Trong Đảng trong chính quyền

Nạn phái bè tham nhũng

Thất thoát nguồn tài lực quốc gia

Phá vỡ những kế hoạch của nước nhà

Nhằm xây dựng một quốc gia phồn vinh hạnh phúc. 

Suy vi đạo đức

Suy vi đạo vì nước vì dân

Cuộc chiến khó khăn

Lâu dài và quyết liệt.

Một khó khăn lâu dài và trên hết

Bàn cờ thế cuộc thế giới đổi thay.

Việt Nam do vị trí địa chính trị quan trọng trên mảnh đất này

Chịu nhiều áp lực

Của các siêu cường.

Trước gió dữ bốn phương

Lịch sử Việt Nam lại phải tung bay cao ngọn cờ độc lập

Vẫn là con đường đi hàng nghìn năm trước

Của dân tộc Việt Nam

Vẫn là bước đi huy hoàng

Hiện tại tương lai và muôn thuở.

Gần 100 triệu người quyết tử

Cho độc lập dân tộc tự do

Vì “Không có gì quí hơn độc lập tự do”

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Lịch sử Việt Nam nghìn trang chói lọi

Tuân theo qui luật thăng trầm

Ba lần trầm luân

Mất nước.

An Dương Vương tin kẻ thù đặt việc nhà lên trên việc nước

Hồ Quí Ly làm mất lòng dân

Vương triều Nguyễn mơ hồ-run sợ mất tinh thần

Giữa nhân nhượng và đầu hàng chỉ cần một bước.

Mười một vương triều thuở trước

Ban đầu triều đại là ánh bình minh

Vì vua ông vua cha, quan ông, quan cha tu đức sửa mình

Lo cho dân cho nước

Được lòng dân vì sức dân như nước

Làm cho vận nước phồn vinh

Đập tan những cuộc xâm lược viễn chinh

Của ngoại bang hùng mạnh.

Đến đời vua con, vua cháu, quan con, quan cháu đủ lông đủ cánh

Lớn lên trong cung điện phồn hoa

Chính và tà

Không phân biệt.

Không hiểu sức dân cùng kiệt

Tham lam vơ vét sa đọa ăn chơi

Pháp luật kỷ cương từ đó buông lơi

Vua quan đứng trên pháp luật.

Đẩy nhân dân vào bước đường cùng.

Họ quên nhân dân là bậc anh hùng

Tuyệt lộ mưu sinh đã đồng lòng đứng dậy

Sóng đã đẩy

Thuyền đi nay sóng lật thuyền

Bài học Lịch sử còn nguyên

DÂN VI BẢN

LỊCH SỬ không bao giờ khô cạn

Cho ta BẢO BỐI trường tồn

Nhưng trước hết phải tu thân để có cảm hứng tâm hồn

LÝ TƯỞNG VÌ DÂN, VÌ NƯỚC.

Và như những anh hùng thưở trước:

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.

(Hết)

CVL

Bạn đang đọc bài viết "Sử thi Việt Nam (Kỳ 46 - Hết )" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com