Sử thi Việt Nam (Kỳ 6)

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1ngoquyen1-1679127706.jpg

Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán. (Tranh dân gian Việt Nam). Nguồn: Internet

 

Kỳ 6.

Người kế vị Lý Nam Đế là Triệu Việt Vương

Ông lại đánh tan quân Lương

Khi chúng tràn vào Vạn Xuân lần nữa.

Giang sơn ông chia một nửa

Cho Hậu Lý Nam Đế cháu Lý Bôn

Do tham lam hậu Lý Nam đế đánh chiếm cả giang sơn

Rồi để mất vào tay nhà Tùy xâm lược.

Năm mươi năm vững bền vọng vang hồn nước

Vạn Xuân bất tử vạn mùa xuân.      

Thế kỷ bảy nhà Đường cai trị Vạn Xuân

Đổi tên là An Nam đô hộ phủ

Đất nước không còn như cũ

Dưới phủ đơn vị hành chính là châu

Kinh đô đô hộ từ Luy Lâu

Chuyển về Long Biên và đổi thành Đại La trị sở.

Những cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường triền miên bùng nổ

Mai Thúc Loan xưng đế ở Hoan Châu

Phùng Hưng xưng vương ở Tây Châu

Dương Thanh nổi dậy chiếm thủ phủ Tống Bình tiếng tăm chấn động.

Trống đồng khua rền vang vọng

Gươm của người Nam ít khi trả vào bao

Quanh năm rung lên thét gào

Muốn tung ra khỏi vỏ

Sáng lòa cùng cung nỏ

Trả thù chung rửa hận non sông.

Thế kỷ mười nhà Đường diệt vong

Trung Hoa chia thành năm đời mười nước.

An Nam đô hộ phủ chính quyền nhà Đường suy nhược

Đất Hồng Châu

Khúc Thừa Dụ nổi dậy cầm đầu

Xưng là Tiết độ sứ

Giành quyền tự chủ.

Khúc Hạo nối chí cha

Lấy trung tâm là thành Đại La

Xây nền tảng cho nền tự chủ

Khúc Thừa Mỹ nối chí ông cha nhưng không thể giữ

Nền tự chủ của cha ông.

Giặc Nam Hán tấn công

Khúc Thừa Mỹ trận thua và bị bắt.

Năm 932 Dương Đình Nghệ hào trưởng Ái Châu đánh tan quân giặc

Giữ chức Tiết độ sứ bảy năm.

Đồ đệ của Dương Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn nổi máu gian tham

Giết Dương Đình Nghệ để giành quyền cai trị

Để giữ quyền lợi bản thân đê hèn ích kỷ

Kiều Công Tiễn đã bán nước hại dân

Cầu cứu Nam Hán tiến quân vào Vạn Xuân xâm lược.

Toàn dân sục sôi căm thù quân bán nước.

Ngô Quyền từ Ái Châu tiến ra thành Đại La

Diệt trừ tên phản nước hại dân hại nhà

Và chuẩn bị chống quân Nam Hán.                                        

Gỗ cứng trên rừng được đẵn

Đầu bịt sắt nhọn đóng xuống cửa sông

Bạch Đằng giang mênh mông

Tuôn ra biển

Những núi non cù lao ẩn hiện

Một màu xanh.

Nhưng sóng biển Đông đang cuộn nổi chòng chành

400 chiến thuyền quân Nam Hán

Hàng vạn thủy binh hung hãn

Nhằm hướng sông Bạch Đằng

Đè sóng tiến vào chiến thuyền rầm rộ hung hăng

Thực hiện giấc mơ bành trướng.

Mấy chiến thuyền nhỏ của Ngô Quyền tiến ra khiêu chiến

Tướng giặc Hoằng Thao cười ha hả huênh hoang:

“Ngô Quyền ơi mau quay mũi giáo đầu hàng

Nếu không Đại Nam Hán ta cho ngươi tan tác”.

Đoàn chiến thuyền tung sóng bạc.

Dòng Bạch Đằng mênh mang

Sóng triều tràn dâng

Che hết cọc

Thuyền Nam Hán lọt hết vào dòng sông hiểm hóc.

Bỗng không gian rung lên tiếng chiêng trống vang rền                                       

Từ hai bên

Thuyền quân Việt từ cù lao từ rừng cây lao ra vun vút

Dũng mãnh tấn công tên bay như mưa trút

Vào chiến thuyền Hoằng Thao.

Phía trước những hạm thuyền sáng lòa gươm dao

Tinh kỳ phấp phới

Trống khua vang chờ đợi.

(Còn nữa)

CVL