Sướng khổ đời nghệ sĩ

Phạm Việt Long

28/03/2023 09:19

Gần đây, phát ngôn "Đời nghệ sĩ khó nuốt" của MC Trấn Thành đã gây ra sự chú ý và tranh luận trong dư luận. Chủ đề về sự sướng - khổ của nghệ sĩ luôn là một chủ đề nhạy cảm, và dường như không có câu trả lời đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu xét về những gì nghệ sĩ cần và những gì công chúng mong đợi từ họ, có thể có một số suy nghĩ và giải pháp để giúp nghệ sĩ sướng nhiều và khổ ít hơn.

5-voi-nghe-si-hong-nga-1663057429.JPG
 

Trước hết, chúng ta cn thy rng ngh sĩ không phi lúc nào cũng sướng. Tuy nhiên, điu đó không có nghĩa là ngh sĩ luôn kh cc. S tht là cuc sng ca ngh sĩ ging như cuc sng ca bt kỳ người nào khác, có thăng trm, có nhng ngày vui v, cũng như có nhng ngày khó khăn.

Tuy nhiên, ngh sĩ thường phi đi mt vi nhng áp lc và s cnh tranh khc lit trong ngành gii trí. H phi luôn gi vng được tên tui, hình nh, gi vng phong đ và sáng to đ không b lãng quên. Đây là mt áp lc khá ln. Đc bit, ngh sĩ còn phi đi mt vi vic đánh đi cuc sng cá nhân đ duy trì s nghip. H có th phi xa gia đình, bn bè, sng trong nhng điu kin khc nghit, không có thi gian đ ngh ngơi và thư giãn. Ngoài ra, s nghip ngh thut thường không n đnh, đòi hi ngh sĩ phi có kh năng t qun lý tài chính, sp xếp lch trình và kim soát cm xúc trong thi gian dài.

Bên cnh đó, s ni tiếng ca ngh sĩ cũng đng nghĩa vi vic h phi đi mt vi s quan tâm, nhìn chung là mt cách tích cc, nhưng cũng có th tr thành gánh nng. H luôn b theo dõi, đánh giá, phi chu đng nhng li bình lun, ch trích t công chúng, báo chí và c trong cuc sng riêng tư.

Ngh sĩ sướng

Nghệ sĩ có thể được sung sướng vì những yếu tố sau đây:

- S đam mê và nim đam mê ca h vi ngh thut: Ngh sĩ thường có mt nim đam mê sâu sc vi ngh thut và thường sn sàng hy sinh nhiu th đ theo đui đam mê này. Tình yêu ca h đi vi ngh thut và kh năng th hin bn thân thông qua nó là mt ngun đng lc ln cho h.

- S tha nhn và đánh giá cao t khán gi và gii chuyên môn: Ngh sĩ thường mun được công nhn và đánh giá cao v năng lc ca mình. S tha nhn này có th đến t khán gi, nhng người yêu thích và ng h ngh sĩ, hoc t gii chuyên môn, nhng người đánh giá năng lc và cht lượng ca các tác phm ngh thut.

- Cơ hi tri nghim nhng điu mi m và thú v: Ngh sĩ thường có cơ hi tri nghim nhng điu mi m và thú v trong cuc sng ca h, như h có th được mi tham d các s kin quan trng, đi du lch đến nhng nơi đp trên thế gii, hoc được gp g và làm vic vi nhng người ni tiếng và tài năng.

- Thu nhp cao: Nếu thành công, ngh sĩ có th kiếm được mt s tin ln t ngh thut ca mình, và điu này có th mang li cho h s t tin và đng lc đ tiếp tc phát trin tài năng và sáng to ca mình. Tuy nhiên, thu nhp cao cũng đng nghĩa vi áp lc và trách nhim ln hơn, vì ngh sĩ cn phi duy trì và phát trin s nghip ca mình đ tiếp tc kiếm được s tin n tượng đó. Ngoài ra, vi s giàu có cũng đến vi nhiu thách thc và khó khăn khác, ví d như phi qun lý tài chính, gii quyết các vn đ thuế, và đi mt vi s ganh đua và cnh tranh trong ngành ngh thut.

Mt đim đáng lưu ý khác là thu nhp cao không phi là thước đo duy nht ca thành công trong ngh thut. Nhiu ngh sĩ có tài năng xut chúng nhưng không được công nhn và không kiếm được nhiu tin, trong khi đó có nhng người khác ch biết làm theo khuôn mu và chy theo th hiếu tm thường nhưng li kiếm được nhiu tin hơn. Nếu mun tr thành ngh sĩ thành công, người ta cn phi có tài năng, s sáng to, s kiên trì và s cng hiến, cùng vi đó là kh năng xây dng mi quan h tt vi khán gi và người hâm m.

Cui cùng: Ngoài vic kiếm được tin, ngh thut còn mang li cho ngh sĩ nhiu giá tr khác như s hài lòng, t hào và cm giác thành công khi thy tác phm ca mình được đón nhn và yêu thích. Ngh thut cũng giúp ngh sĩ th hin cá tính và phong cách riêng ca mình, cũng như giúp h gn kết và giao lưu vi cng đng ngh sĩ khác trên toàn thế gii.

Ngh sĩ kh

Mt trong nhng sai lm thường gp nht ngh sĩ là không biết qun lý tài chính và không đu tư cho tương lai ca mình. Ngh sĩ có xu hướng chi tiêu nhiu tin cho các hot đng ngh thut và s thích khác ca mình, nhưng li b qua vic tích lũy tin đ s dng cho nhng thi đim khó khăn hoc đ đu tư cho tương lai. Chúng ta đã chng kiến không ít cnh ngh sĩ v già sng cuc sng nghèo khó, ch vì đã chi tiêu không kim soát trong sut quá trình sng và làm vic, không có tích lũy.

Mt sai lm khác là không biết qun lý thi gian và s nghip ca mình. Ngh sĩ có th b cun vào vòng xoáy ca công vic, không đ thi gian đ thư giãn hoc tn hưởng cuc sng cá nhân, vui vy cùng gia đình. H có th b qua các cơ hi đ phát trin s nghip hoc không đ sáng to đ to ra các sn phm mi.

Mt sai lm na ca ngh sĩ là không biết qun lý sc khe và cân bng cuc sng. Công vic ngh thut có th đòi hi nhiu thi gian và n lc, và ngh sĩ có th b qua sc khe ca mình. H có th không có đ thi gian đ tp th dc, ăn ung lành mnh hoc ng đ gic. Điu này có th dn đến s mt mi và stress, và có th nh hưởng đến hiu sut và cht lượng ca sn phm ngh thut ca h.

Vì vy, vic qun lý tài chính, thi gian, s nghip, sc khe và cuc sng cá nhân là rt quan trng đi vi ngh sĩ. Nếu h không th qun lý được nhng yếu t này, h có th phi chu nhng hu qu tiêu cc, không ch v mt tài chính mà còn nh hưởng đến s nghip và cuc sng ca h na.

H cũng kh vì "v ming", hành x thiếu chun mc, coi thường công chúng... Mt s ngh sĩ có thói quen “th hin”, t to ra nhng vn đ nghiêm trng nh hưởng ti s nghip ca h. Chng hn, h có th nói nhng li lẽ không đúng đn trên các phương tin truyn thông xã hi hoc trên các sân khu biu din. H có th xúc phm mt s người hoc nhóm người, gây ra s bc xúc và ty chay. Hơn na, nhiu ngh sĩ cũng có xu hướng gây tranh cãi hoc tn công các đi th cnh tranh, điu này có th dn đến s đi lp và mt lòng tin t công chúng.

Điu quan trng là ngh sĩ phi nhn ra nhng sai lm ca mình và hc hi t chúng. H cn phi nhn ra rng h là nhng cá nhân có nh hưởng ln đến xã hi, và hành đng ca h có th gây nh hưởng tích cc hoc tiêu cc đến đi sng ca người khác. H cn phi tránh nhng hành đng và li nói thiếu chun mc, và hc cách hành x đúng mc đ tr thành nhng hình mu tích cc cho người hâm m và xã hi.

Đ giúp bn thân sướng hơn và bt kh hơn, ngh sĩ có th:

N lc phát trin tài năng và k năng ca mình đ nâng cao cht lượng sn phm ngh thut và to được s khác bit trong s cnh tranh.

Điu chnh quan đim v s nghip ngh thut, tránh nhng suy nghĩ tiêu cc và tìm cách gi cho nim đam mê và tình yêu vi ngh thut không b mt đi.

Có mt phong cách hành x chuyên nghip, chun mc, văn minh và tôn trng công chúng và đng nghip. Hết sức thận trọng khi phát ngôn trên các phương tiện truyền thông hoặc trên sân khấu.

Xây dng mi quan h tt vi đng nghip, người hâm m và các chuyên gia trong ngành đ to ra nhng cơ hi mi và giúp cho s nghip ca mình tiến xa hơn.

Hn chế s chú ý đến tin đn và phn hi tiêu cc, tp trung vào s nghip và to ra nhng sn phm tt nht có th.

Dành thi gian cho sc khe và tránh áp lc công vic khi cn thiết, đm bo rng sc khe và trí óc ca mình luôn trong tình trng tt nht đ tn hưởng cuc sng và to ra nhng tác phm ngh thut tuyt vi.

Tránh chi tiêu mt kim soát hoc đu tư vào nhng lĩnh vc mà mình không thành tho, có nhiu ri ro. Tích lũy tài chính.

Tng kết li, ngh sĩ có th sướng khi được th hin tài năng và được công nhn bi công chúng, có th kiếm được thu nhp cao và có cuc sng thoi mái. Tuy nhiên, h cũng có th kh vì áp lc, cnh tranh khc lit và nhng sai lm trong hành vi và quan đim. Mun được sướng nhiu kh ít, ngh sĩ phi làm vic chăm ch, kiên trì và c gng không ngng ngh đ đt được thành công. H cn phi rèn luyn k năng ca mình, đu tư thi gian và n lc cho s nghip ca mình. Đng thi, h cũng cn phi gi cho bn thân luôn cân bng và tránh nhng ri ro không cn thiết, đ có th duy trì s nghip lâu dài và thành công bn vng.

Bạn đang đọc bài viết "Sướng khổ đời nghệ sĩ" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn