Từ khóa "Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao" :