Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Văn Công

15/03/2022 20:37

Theo dõi trên

Hà Nội hiện có 1.759 trang trại (37 trang trại trồng trọt; 1.410 trang trại chăn nuôi; 191 trang trại nuôi trồng thủy sản; 1 trang trại lâm nghiệp và 120 trang trại tổng hợp). Kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, gia tăng giá trị, bền vững, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư và tạo nhiều việc làm cho người dân nông thôn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phát triển kinh tế trang trại còn một số khó khăn về nguồn vốn, chất lượng nhân lực lao động, ứng dụng khoa học công nghệ mới. Hay nhiều chủ trang trại chưa chú trọng xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, việc liên kết giữa các trang trại còn hạn chế…Đơn cử, tại nhiều địa phương, các trang trại hoạt động theo hướng tự phát, sản xuất nhỏ lẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm có nơi chưa bảo đảm nên sức cạnh tranh yếu. Nhiều trang trại thiếu vốn đầu tư, chưa đưa được công nghệ mới vào sản xuất..., dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao, bán ra thị trường chủ yếu dưới dạng thô hoặc tươi sống, hiệu quả thấp.

nn111-1658669691.jpg
Trai trại bò tại Ba Vì

Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố; Tạo môi trường thuận lợi nhằm tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh, tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm lực, lợi thế từ các thành phần kinh tế tập thể, nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong sự phát triển chung của Thành phố... Mục tiêu là giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu có từ 2.000 trang trại trở lên, số lao động làm việc trong các trang trại là gần 8.000 người, đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT mgày 28/2/2020 của Bộ NN&PTNT quy định tiêu chí về kinh tế trang trại; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của trang trại đạt trên 70%; Phấn đấu có từ 100 trang trại trở lên ứng dụng công nghệ cao; Thí điểm thực hiện 15 trang trại chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ một số trang trại gắn với du lịch, trải nghiệm…

Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội, kinh tế trang trại hiện là một trong những mũi nhọn góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa ở Hà Nội thông qua tích tụ, tập trung ruộng đất, khai thác các tiềm năng về đất, vốn và lao động tại các địa phương; Nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, giúp nông dân làm giàu, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn; Giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động địa phương, từng bước thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” cũng tiếp tục xác định, đẩy mạnh phát triển KTTT theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm, nhằm phát huy giá trị văn hóa và hiệu quả sử dụng đất.

dscf0202-copy-1658668691.jpg
Trang trại chăn nuôi lợn sạch mang lại hiệu quả kinh tế cáo tại Sóc Sơn, Hà Nội

Nhấn mạnh kinh tế trang trại là thành tố quan trọng trong phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, trong định hướng phát triển trang trại, TP chú trọng nhân rộng những trang trại ứng dụng công nghệ cao. Riêng lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sẽ tập trung hình thành và phát triển những trại giống quy mô lớn để cung ứng cho các tỉnh, TP.

Bên cạnh khuyến khích phát triển những trang trại tập trung, xa khu dân cư, TP cũng sẽ đẩy mạnh lĩnh vực giết mổ, sơ chế, chế biến, đóng gói. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành phát triển chuỗi liên kết từ nông trại đến bàn ăn, tiến tới chuyên nghiệp hoá chuỗi giá trị sản phẩm trang trại tại Hà Nội.

logo-photo-1616989546346-1616990159668697505428-1658669902.jpg
Trang trại rau sạch tại Thạch Thất, Hà Nội mang lại hiệu quả kinh tế cao

Theo chia sẻ của PGS.TS Đào Thế Anh, Phó giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết thực tế trong quá trình phát triển, các trang trại đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hoá bước đầu được hình thành và phát triển. Toàn TP. hà Nội  hiện có khoảng 277 trang trại xây dựng được chuỗi liên kết, gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển của các trang trại vẫn còn nhiều hạn chế. Số lượng trang trại áp dụng công nghệ cao toàn phần ít, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý, điều hành. Nhiều trang trại chưa quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nên số lượng trang trại có liên kết còn ít…

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cũng chỉ ra nhiều mô hình trang trại thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 và đổi mới quản lý, tăng cường công tác Marketing, tiếp cận thị trường đã gặt gái nhiều thành công. Tiêu biểu là Mô hình kết hợp giữa vườn cây ăn quả với nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả tích cực trên diện tích hơn 1,3ha tại xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai), ông Nguyễn Văn Lâm đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển trang trại tổng hợp. Sản phẩm của trang trại được liên kết tiêu thụ bởi Công ty CP thương mại 5S Pro và các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Quốc Oai. Hoạt động được duy trì ổn định nhiều năm qua giúp ông Lâm thu về hàng chục tỷ đồng/năm. Không chỉ vậy, trang trại còn tạo công ăn, việc làm thường xuyên cho 11 lao động, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho rằng, kinh tế trang trại còn góp phần quan trọng đối với quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất gắn liền với phân công lại lao động ở nông thôn, từng bước chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm các ngành phi nông nghiệp. Từ đó, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá trong nông nghiệp và nông thôn. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dạng hình kinh tế trang trại, gia trại theo chuỗi liên kết, kết hợp du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm.

---

BÀI VIẾT CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI